El concepte Smart City

18 Abril 2018

A causa de la necessitat urgent d'orientar a la societat cap a la sostenibilitat, disminuint les emissions de CO2 i el consum energètic, sorgeixen el concepte de Smart Cities.

Aquesta necessitat es basa tant en les noves consciències dels ciutadans com en les pressions vinculants de les institucions europees cap a entorns sostenibles a les ciutats.

Aquestes ciutats intenten convertir-se en “ciutats intel·ligents” valent-se de la innovació, la tecnologia i infraestructures per aconseguir els seus objectius mediambientals i de servei al ciutadà, i ho fan mitjançant una varietat de recursos com a panells solars, molins eòlics, panells fotovoltaics, transport elèctric, entre uns altres, fent de les ciutats llocs més sostenibles i eficients.

Sobre aquestes bases el concepte de SmartCity s'ha introduït en el vocabulari dels ciutadans com una eina per posar en valor la importància creixent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com el capital social i mediambiental.

La tecnologia Smart ajudarà a les ciutats a mantenir el creixement i millorar l'eficiència per al benestar i millorar el servei als ciutadans a les àrees urbanes en els propers anys. Segons Rudolf Giffinger (Vienna University ofTechnology), les ciutats poden ser classificades per 6 dimensions:

* Economia

* Mobilitat

* Medi ambient

* Habitants

* Forma de vida

* Administració

 

Algunes de les ciutats més destacades quant a iniciatives Smart durant aquests últims anys són Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Dublín, Ohio, Manchester i Estocolm.

Les Smart Cities s'enfronten a dos importants desafiaments:

* el de preservar la privadesa dels ciutadans.

* i els propis del Big Data (emmagatzematge, administració, fusió, coherència, confiabilitat).

Fomentar la col·laboració entre el sector públic, el sector privat i els residents d'una ciutat és bàsic en el camí cap a la sostenibilitat de les ciutats.

Els projectes de Smart City han d'incloure plans per fer que les dades siguin transparents i estiguin disponibles per als ciutadans. Això permet als residents interactuar amb les dades i comprendre per a què s'utilitzen. La informació oberta als ciutadans i la seva activa difusió genera un augment de la participació i la consciència cap als temes Smart, i una retroalimentació en els processos de millora de les ciutats. IN2 ha desenvolupat al costat de ECOOO (empresa de NO lucre dedicada a projectes que activin a la ciutadania a favor d'un nou model energètic net, sostenible i en mans de les persones) una app per a la gestió per part dels ajuntaments i consulta per part del ciutadà dels esforços en estalvi energètic.

Bloc Categories