IN2 en la Reunió Ministerial de la Xarxa Americana de Cooperació sobre Salut Electrònica (RACSEL)

27 Abril 2018

IN2, com a líder del projecte RACSEL, ha participat els passats 9 i 10 d'abril a Costa Rica – San José en la reunió Ministerial per a la presentació dels informes finals i tancament del projecte.

El projecte RACSEL (Xarxa Americana de Cooperació sobre Salut Electrònica) es va plantejar com l'oportunitat de definir els marcs tècnics en els quals basar-se per fer possible l'intercanvi d'informació clínica entre els països membres de la Xarxa, composta per: Costa Rica, Uruguai, Colòmbia, Xile i el Perú.

 

La metodologia de treball utilitzada es va basar principalment en el diàleg, la coordinació i l'intercanvi de coneixements i experiències entre els cinc països que han format part del projecte.

El treball de consultoria realitzat es va focalitzar en l'anàlisi de la gestió de la interoperabilitat de 4 components, considerats de vital importància per obtenir finalment un sistema que pugui ser eficient i escalable:

  • Normativa, ja que el marc legal de cada país serà fonamental per permetre el desplegament del sistema i, entre altres temes sensibles, compartir la informació de cada pacient,
  • estàndards clínics,
  • estàndards tècnics,
  • i l'arquitectura de referència adequada per aconseguir el traspàs transfronterer d'informació, la qual haurà de permetre l'accés dels diferents països coordinant les diverses tecnologies que s'utilitzin.

De cadascun dels components analitzats, s'ha generat un informe en el qual es planteja el model de referència per al traspàs transfronterer i s'analitzen els reptes a abordar, en l’àmbit de cada país de la Xarxa, per implementar aquest model de referència. Els llibres contenen també recomanacions a seguir per aconseguir l'objectiu marcat i finalment, ofereixen una guia d'autoavaluació perquè cadascun dels països membres pugui gestionar la seva evolució segons els paràmetres marcats.

Durant les dues jornades, una de caràcter més institucional i una altra més tècnica, hem estat partícips d'una sèrie de taules rodones en les quals s'han abordat diverses qüestions com el paper de l’eSalud com a política pública o estratègia nacional, la informació com a actiu en la gestió de la salut, l'estat de l'art de la història clínica electrònica a Amèrica Llatina i el Carib o la universalització de la salut com a instrument d'accés amb equitat.

El focus per a les taules rodones de tema tècnic s'ha posat, per exemple, sobre els marcs institucionals actuals dels països membres de la Xarxa RACSEL o la importància d'avaluar el nivell de maduresa tecnològic d'institucions i professionals de la salut per poder millorar en les pràctiques i la gestió.

Amb el lliurament dels llibres en format virtual i amb la invitació a connectar-se a la xarxa a altres països (El Salvador, Argentina, Nicaragua i Panamà) es va donar per conclosa la reunió ministerial, orientada no només a tancar la primera fase d'aquest projecte, sinó també com a punt de partida perquè altres països de la regió s'uneixin a aquesta iniciativa i es pugui materialitzar en un breu espai de temps l'anhelat espai d'intercanvi d'informació clínica per als països pertanyents a la Xarxa.

Consulta les nostres solucions sobre Salut i Serveis Socials: http://www.in2.es/ca/sectores/salut-y-afers-socials

 

Categories