Innovació

Estant immersos en la Revolució Industrial 4.0, la qual ve marcada per la introducció massiva de ciber tecnologia, els sistemes weareables, la interconnexió, la interoperabilitat i el Big Data.  

Aquesta nova realitat planteja reptes com l'ús eficient del volum d'informació que es genera; garantir la fiabilitat d'aquesta la informació i les seves fonts, o el control i certificació d'aplicacions i dispositius tecnològics.  

En IN2 estem preparats per donar resposta a aquestes necessitats que sorgeixen en l'entorn empresarial i institucional, sense perdre de vista l'optimització de la inversió, l'orientació al client i la sostenibilitat de l'activitat a través de la R+D+i.  

La R+D està impresa en el nostre ADN.  

En IN2 creem productes o serveis com a resposta a les noves necessitats del mercat, a més actuem com a vehicle de transmissió del coneixement, mitjançant acords i aliances amb centres de recerca i institucions, que ens permeten traslladar els seus projectes a la societat.  

Des de IN2 fomentem l'economia col·laborativa recolzant projectes d'innovació que sorgeixen dins o fora de la nostra organització.  

Un dels últims exemples de la capacitat innovadora de IN2 és el nostre producte IN2tant, un servei de missatgeria instantani i segur, pensat per compartir informació en les organitzacions. (+info)