Administracions Públiques

IN2 es va avançar als objectius de l'Agenda Electrònica 2012-2015 i des de 2004 va començar a treballar en el desenvolupament de solucions que permeten els tràmits electrònics de ciutadans i empreses amb les administracions públiques, la qual cosa genera estalvis substancials tant per als ciutadans com per a les administracions i una millora de la qualitat percebuda del servei. 

IN2 comparteix amb les administracions que aquest procés de modernització ajuda a una Administració a convertir-se en un element facilitador del compliment dels drets i obligacions dels ciutadans i empreses, actuant de manera àgil, eficient, proactiva i segura

Les nostres solucions de tramitació electrònica, presentades sota el concepte de OpenOval, compleixen amb els següents paràmetres

  • Multicanal:  permeten a ciutadans i empreses interaccionar amb l'administració utilitzant diferents tipus de dispositius. 
  • Seguretat: mecanismes segurs d'identificació del ciutadà i l'empresa (certificat digital, password robust, …). 
  • Trazabilidad: a través de signatura electrònica i evidències digitals. 
  • Eficiència: normalització, simplificació i reutilització de tràmits. 
  • Productivitat: facilita l'acompliment del funcionari incorporant una plataforma de treball i coneixement compartit i de gestió documental. 
  • Proactividad i retroalimentació: informar al ciutadà i l'empresa sobre l'estat dels seus tràmits, drets i deures, a tot moment i per múltiples canals i que aquest pugui comunicar-se amb l'administració de forma àgil i simple. 
  • Interoperabilitat: facilitat de compartir informació amb altres administracions. 
  • Emmagatzematge Longeu Segur: de tota la documentació electrònica generada en funció de les polítiques d'arxiu definides per l'administració.

 

+info

Casos d'èxit