Enquestes online

Opina Hq és una solució per dissenyar i compartir enquestes privades o públiques.

La solució està disponible tant per a un ús online (modalitat SaaS) com per ser desplegada en servidors propis (com a producte). 

Permet recol·lectar i exportar les dades de les enquestes per a la seva anàlisi posterior en eines especialitzades de reporting i anàlisis de dades. 

Posseeix una estructura de dades accessible per facilitar la seva ampliació i explotació amb eines de tercers.

OPINA HQ és una eina: 

  • De disseny senzill i personalizable
  • Ofereix una manera simple i ràpida per establir validacions
  • Posseeix una navegació fluïda entre enquestes i preguntes mitjançant l'ús de pestanyes. 
  • Ofereix gran varietat de tipus de preguntes: text, numèriques, data i hora, desplegables, matriu. 
  • No s'estableixen límits en el nombre de preguntes a l'hora de construir la teva enquesta.

 

 

Contacti amb nosaltres i sol·liciti més informació

Casos d'èxit