De la Història Clínica clàssica al mHealth i l'Internet de les coses

04 May 2016

Des dels inicis de la medicina, els canvis produïts en la manera de relació del metge i el pacient han anat modificant-se, però aquests canvis s'han produït de forma molt més significativa en els últims 60 anys.

L'any 1964;  Pedro Laín Entralgo va publicar un llibre que es va convertir en tot un clàssic: La relació metge - malalt. La reedició de la síntesi que el mateix havia efectuat 5 anys després: El metge i el malalt en 2003, va fer objectivar a diversos autors, que els canvis apareguts en aquesta relació eren més importants en aquests 35 anys que en els 25 segles anteriors que havia analitzat Laín. Havíem passat del metge sacerdotal al metge assalariat i del pacient obedient i submís al pacient actor principal i subjecte actiu.

Avui, ja passada una dècada i un lustre del segle XXI, m'atreveixo a afirmar que els canvis en aquests primers 15 anys, han estat encara més marcats i significatius.

L'aparició d'Internet va marcar un punt d'inflexió clau, el pacient subjecte actiu passa a ser subjecte informat amb accés a quantitats ingents d'informació sobre la seva salut. L'entrada de les xarxes socials va posar al ciutadà com a generador de contingut i l'aparició dels telèfons intel·ligents (Smartphones) i les tabletas, han obert un nou món basat en la mobilitat, que permet al ciutadà estar permanent connectat.

Han passat moltes coses des d'aquell 1964, avui dia les històries clíniques (HC) són electròniques, estan a la disposició dels professionals a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, al 1964, les HC eren de cada metge o de cada servei hospitalari, la informació era local, no global, a poc a poc es va ser avançant i la HC es va centralitzar per a cada centre, però no era una història local, sinó un cúmul d'informació ficada en el mateix sobre i amb orígens diferents segons el servei generador.

Com ja dèiem, actualment la realitat és ben diferent, a la majoria de països desenvolupats, les HC són electròniques i en molts casos compartides de manera regional, nacional i ja amb projectes internacionals. La Unió Europea s'ha marcat com a fita, disposar d'una avançada salut electrònica pel 2020 i en els altres continents els avanços són també considerables.

La imparable aparició de la mobilitat (mHealth), ha arribat per quedar-se i obre un nou món de possibilitats en la relació de metges i pacients, cada vegada hi ha més aplicacions (Apps) de salut i la capacitat de recollida de dades sanitàries per part dels Smartphones és cada dia major. Els ciutadans se senten amos de la seva salut, volen cuidar-la i demanen poder usar les seves eines diàries per gestionar-la, però no només estan apareixent Apps, també els diferents dispositius de la vida diària s'estan connectant a internet i es converteixen en els anomenats “wereables”: rellotges, polseres, ulleres, roba intel·ligent amb múltiples sensors…, el cercle s'amplia i la nostra informació de dades de salut es redefineix. Per millorar-los més. podem fer-los proactius amb intel·ligència artificial i fins i tot autònoms, aplicant-los models de robòtica.

Tots aquests canvis requereixen una comprensió holística al món de la salut i no té sentit una visió aïllada i esbiaixada, fa falta un nou plantejament de la HC, que contempli aquesta nova realitat.

La seguretat, la veracitat i l'accés a la informació es converteixen en necessitats absolutament rellevants i han de ser considerades de forma integral.

Portem anys, parlant de Telemedicina, Teleassistència, Telemonitorizació… Telesalut, però hi ha hagut molts projectes amb molts pilots i poques experiències realment consolidades, veritablement és una pena, doncs les eines les tenim i potser la velocitat amb la qual apareixen noves tecnologies, no ens dóna temps a assumir quins canvis són els més aplicables i convenients al món de la salut.

Des d'aquest blog, volem parlar d'aquest nou univers, analitzar els canvis, pensar el futur, aprendre del passat o simplement divertir-nos compartint amb vosaltres els nous paradigmes, perquè és possible que aviat el futur sigui tan proper que se'ns converteixi en ahir.