Salut & Serveis Socials

En IN2 treballem a construir aquests sistemes centrats en els pacients que permeten integrar i analitzar la informació clínica-assistencial; ajuden als professionals a prevenir, millorar i personalitzar els tractaments i la qualitat de vida dels pacients, i els empoderan en la gestió de la seva pròpia salut

El sector de la SALUT i els SERVEIS SOCIALS és un dels quals més pot fer usos del desenvolupament del IoT-Internet de les Coses, ja que permet la ràpida introducció de dispositius connectats de baix cost que habiliten un seguiment més detallat i detallat del pacient fent especial èmfasi en els crònics

  
Experts a Nivell Organitzatiu & Salut 

IN2 dissenya i opera Oficines de Govern i Gestió (OGG) que permeten evolucionar els sistemes de salut cap a models més eficients en els quals els ciutadans estan connectats amb el seu entorn de salut i els professionals disposen de plataformes digitals que els permeten optimitzar la qualitat assistencial i la comunicació amb els seus pacients

El nostre enfocament metodològic és transversal, participen des de consultors especialistes en la gestió sanitària, consultors funcionals i d'organització a perfils tècnics informàtics; i integrador, perquè el lideratge és sempre dels nostres clients i la gestió dels OGG garanteix que el coneixement estigui en poder de tots.

Experts a Nivell Operacional & Salut 

La gestió i el bon ús de les dades són imperatius en la societat de la informació, per la qual cosa les organitzacions de Salut requereixen de sistemes que permetin la interoperabilitat i la integració
IN2 defineix i construeix solucions que permeten i garanteixen una interoperabilitat segura, eficient i accessible des de qualsevol plataforma, moment i lloc; tot això sobre tecnologia Open Source que permet que el client sigui propietari de la seva infraestructura. 

  
Experts en l'Anàlisi i Gestió de la informació & Salut 

Processar i analitzar informació com a element de valor adequadament millora la qualitat assistencial i la vida dels ciutadans. Amb eines adequades de Big Data podem incorporar als processos d'anàlisis, no sol dades d'història clínica, sinó també les dades que els ciutadans generen des dels seus dispositius mòbils i weareables, oferint encara millors serveis i una atenció més personalitzada

És possible no solament avaluar el que fem i com ho fem, si no també prevenir i predir l'evolució de la salut d'aquests mateixos pacients. Això suposa sens dubte un avanç en la millora de la qualitat de vida del pacient i incideix directament en l'optimització del sistema sanitari.

 

+info

Casos de éxito