Salut y Afers Socials

Des de IN2 treballem a construir sistemes centrats en les persones, que permeten integrar i explotar la informació Clínica-Social de manera que ajuda als professionals a prevenir, millorar i personalitzar els tractaments i l'assistència.

En aquest sentit, i durant els últims 10 anys, IN2 s'ha especialitzat en solucions que promouen i faciliten la interoperabilitat dels sistemes com són:

 

in2tant

Missatgeria Integrada i Segura

psd-plataforma_salut_digita
Plataforma de dades de salut

AsmaProCare
Eina per al control de l'asma

IN2Code
Interoperabilitat semántica

Market Place Salut
Plataforma integració APPs Salut

Formularios Clinicos HIS
Eina de formularis clínics

Fins al dia d'avui s'entén la Interoperabilitat com la capacitat dels sistemes d'informació d'integrar-se per poder compartir tota la informació dels persones recollida pels professionals de la salut i el social. La Interoperabilitat per tant és un treball col·laboratiu entre tots els actors del sistema Sanitari i Social, amb l'objectiu de donar la millor atenció a les persones i garantir la seguretat de les seves dades.
 
Però amb els avanços en tecnologia i els diferents dispositius que estan apareixent, els pacients també generen altres dades de salut que ja no provenen de fonts mèdiques. Aquestes dades, que solen ser generats de forma constant, provenen d'aplicacions en dispositius mòbils o wearables que disposen de múltiples sensors en contacte amb la pell que permeten conèixer, el pols (freqüència cardíaca), saturació d'oxigen, temperatura, si descansem adequadament… i el que ens ofereixi el futur (*hematocrito, recompte *leucocitario, nombre de plaquetes,…), és a dir, informació molt valuosa per al seguiment i per a la salut preventiva dels pacients que de ser incorporada en la història clínica electrònica compartida aportaria encara major valor.

Els avantatges són obvis, millor informació per al personal sanitari, seguiment de l'adherència al tractament, apoderament del pacient en la cura de la seva salut, poder aplicar amb major facilitat i garanties polítiques de salut preventives i predictives personalitzades a cada pacient.

Casos de éxito