Gestió Documental per al Compliment Normatiu

23 November 2017

 

En un mercat molt competitiu les empreses han d'adoptar un fort compromís amb la qualitat. Una de les accions de qualitat implica implementar estàndards. Aquests estàndards obliguen a les empreses a tenir perfectament definits els seus procediments interns i a generar una gran quantitat de documentació important per al seu correcte funcionament.

Sovint, l'elaboració dels procediments de qualitat sofreix problemes com:

  • Elaboració: Elaboració de documents de forma local pels responsables de qualitat
  • Versionat: Control de versions no centralitzat
  • Workflow manual: Procés de revisió i aprovació per mail
  • Plantilles: Plantilles de documents emmagatzemades en carpetes de xarxa o unitats locals
  • Impressions: Distribució dels documents en còpies impreses

La nostra solució està construïda sobre el gestor documental Alfresco, producte capdavanter en el sector dels ECM Open Source, i amb el qual tenim més de 10 anys d'experiència. Està dissenyat per suportar un elevat grau de personalització.

Busquem, a través d'aquest tipus de projectes:

  • Augmentar la capacitat de gestió i control dels processos.
  • Reduir temps, esforços i simplificar els processos.
  • Augment de la qualitat del propi procés de gestió documental de la qualitat.

Categorías