Avaluació de la seguretat i GDPR de la seva base de dades Oracle

17 May 2018

Vol comprovar la compatibilitat de les seves bases de dades Oracle amb GDPR?

IN2 té l'experiència i els coneixements per a l'auditoria de BBDD Oracle basades en l'eina Oracle Database Security Assessment Tool (DBSAT).

L'eina no té costos addicionals per tots aquells clients que tenen suport Oracle en curs.

IN2 ofereix els serveis d'instal·lació, collect, report i discover information.

 

Oracle certifica que en aquestes fases, DBSAT va més enllà de la comprovació senzilla de la configuració, l'examen de comptes d'usuari, les autoritzacions de privilegis i funcions, control d'autorització, separació de funcions, control d'accés fine-grained, xifrat de dades i gestió de claus, polítiques d'auditoria i permisos de fitxers de sistema operatiu.

DBSAT aplica regles per avaluar ràpidament l'estat de seguretat actual de la base de dades i recomana accions que segueixen les millors pràctiques per reduir o mitigar el possible risc que es produeix a les àrees anteriors.

A partir dels resultats de DBSAT IN2 redactarà un informe de recomanacions que l'eina ha generat, explicant de manera especial aquelles que són imprescindibles.

 

 

 

 

 

Blog Categoria