Sectors

Durant més de dues dècades, hem desenvolupat nombrosos projectes con l'objectiu de garantir l'eficiència dels processos, la interoperabilitat, la mobilitat i la integració con l'Internet de les Coses (IOT) en l'àmbit soci sanitari, en el sector turístic, en la indústria i en les administracions públiques.

Soci-Sanitari: Seguretat, Interoperabilitat, eficiència en la gestió i mobilitat.

Turístic: Internet i mobilitat, orientat a l'increment de vendes i la fidelització.

Indústria i serveis: gestió de processos i documentació, portals, relació con tercers.

Administracions Públiques: Tramitació electrònica i interoperabilitat entre les administracions del sector públic i con tercers.