Gestió documental per al compliment normatiu

El cas de Lacer
0

% de reducció del temps per preparar auditories

0

Centenars de documents gestionats

El problema del client

Les empreses farmacèutiques estan obligades a aplicar estrictes normes de qualitat i de seguretat, una part de les quals implica tenir una documentació controlada que reflecteixi els procediments i els resultats de la seva aplicació. 

Aquesta documentació s’ha de poder traçar i distribuir de manera eficient per complir amb les auditories anuals i ho estava fent amb eines inadequades i imprecises. 

Els objectius del client

L’objectiu principal era construir un repositori digital de documents que li permetés crear, revisar, distribuir i emmagatzemar la documentació generada per a les normatives de qualitat. 

El sistema hauria de servir tant per al departament de qualitat responsable de mantenir la documentació, com per a la resta d’àrees de l’empresa que són les destinatàries de la documentació. 

Repte principal a resoldre

Construir un sistema robust, segur i eficaç que compleixi les estrictes normatives de qualitat. 

El repte principal era complir les necessitats del departament de qualitat pel que fa a control i seguretat, així com mantenir un entorn amigable perquè la resta de la companyia pugui utilitzar la documentació en les seves operacions habituals. 

La solució

Després de l’anàlisi i el diagnòstic de la situació, IN2 va definir com a repositori centralitzat de la documentació controlada per normatives la implantació d’un gestor documental Open Source Alfresco. Aquest repositori disposa de tota la informació sobre els documents (metadata), els registres i l’auditoria sobre el cicle de vida de tots aquests.

Per gestionar digitalment la documentació es van crear una sèrie de fluxos per cobrir tasques com l’elaboració de documents, la revisió i l’aprovació, la distribució electrònica, el control de vigència i la retirada d’elements obsolets.

Resultats i beneficis obtinguts

La implantació satisfactòria de la solució ha facilitat la gestió de centenars de documents i ha reduït un 50% el temps necessari per preparar les auditories anuals per a la renovació de les certificacions de qualitat. 

Solució implementada sobre el gestor documental Open Source Alfresco.
Sistema homologat per a les normes ISO i GMP.
Flux de treball de revisió, aprovació i distribució configurable per cada document del sistema.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...