Projecte M-Connecta

Recollir les dades de dispositius d’un pacient per integrar-los a la seva història clínica​

El projecte en xifres

0

a producció a partir de novembre de 2022

El problema del client

Per al seguiment de malalties cròniques és cada vegada més important apoderar el pacient i que aquest pugui seguir i registrar unes pautes des del seu domicili. 

Aquesta informació recollida ha d’arribar al professional, perquè la pugui analitzar i fer-ne el seguiment. 

Els objectius del client

Els objectius d’aquest projecte són: 

Disposar d’una plataforma, segura i escalable. 

Aquesta plataforma ha de permetre la interconnexió de múltiples dispositius o apps. 

I que, al seu torn, pugui posar les dades recollides a disposició de les estacions clíniques de treball dels professionals.​ 

Repte principal a resoldre

El desafiament més gran que s’ha trobat ha estat aconseguir una estructura de base de dades que suporti els múltiples formats de les dades.​ 

La solució

La plataforma construïda, sobre components cloud d’Azure, preveu un component Azur API for FHIR que estructura els diferents formats d’informació, alhora que ofereix tots els avantatges de FHIR: La connexió amb els diferents orígens de dades és governada per serveis Azure.

S’ofereixen serveis que presenten les dades per al seu consum en línia o batch, tant per a un pacient concret com de manera massiva.​

Resultats i beneficis obtinguts

Mitjançant M-Connecta s’ha aconseguit disposar de la informació mèdica de manera fàcil i ràpida, la qual cosa permet que el professional faci el seguiment del malalt crònic de manera més àgil i eficient. I, per tant, una millor atenció dels pacients. 

Disposar de la informació de manera fàcil i ràpida.
El professional fa el seguiment del malalt crònic​ de manera més àgil i eficient.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...