Reorganització dels processos de treball dins del departament d'IT, en les funcions de PMO

Suport a la reorganització de processos dins l'àrea d'IT delivery, amb l'objectiu de focalitzar stakeholder d'IT (proveïdors, IT managers i cap de projectes) en la gestió orientada a objectius de qualitat, data i pressupost.

El projecte en xifres

0

Tasques manuals

0

Projectes gestionats

0

Usuaris/stakeholders

El problema del client

Necessitat d'actualitzar l'organització, per incrementar el control de projectes, dates, gestió del canvi i costos dels projectes. Canvi de cultura en la gestió de la demanda i dels projectes, que necessités més nivell de reporting i KPIs.

Els objectius del client

Aconseguir un equilibri entre el time-to-market en un context complicat pel tipus d'indústria (aviació) i un sistema formal de processos de control i reporting de l'estat de la demanda de negoci i dels múltiples projectes que es fan al llarg de l´any.

Repte principal a resoldre

Influir en la cultura del departament, afegint eines i processos que donin suport al procés de desenvolupament del portfoli de projectes.

La solució

Se realiza un proceso de consultoría, propuesta, ajuste y gestión del cambio para implementar cambios modificaciones en la herramienta de gestión JIRA que da soporte a nuevos procesos y controles. Estos controles generan conocimiento del estado de los proyectos: fechas esperadas y reales, procesos de gestión y aprobación de cambios, procesos de aceptación-recepción y documentación de proyectos, así como procesos de priorización y comunicación del estado real de los mismos. Además, aumentó el control y el reporte reporting de calidad, tanto en las diversas etapas, como en las code review, QA, UAT y en post producción. Por último, se desarrollaron Desarrollo de informes con KPIs para la dirección general y la dirección de IT.​

Resultats i beneficis obtinguts

Augment de la sensibilitat, gestió i control de qualitat, costos i dates Millora de la comunicació i priorització de futurs projectes Desenvolupament de nous KPIs. Gestió d'uns 300 projectes i 2.000 tasques anuals gestionats mitjançant un equip d'uns 100 usuaris/stakeholders.

Augment de la sensibilitat, gestió i control de qualitat, costos i dates
Millora de la comunicació i priorització de futurs projectes​
Desenvolupament de nous KPIs

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...