Gestió de continguts

La gestió de continguts empresarials facilita, impulsa i garanteix el flux d'informació dins de l'organització.

Per què Gestió de continguts?

Les organitzacions sustenten els seus processos de negoci en una àmplia gamma d'informació, i cal disposar de tecnologies que permetin capturar, gestionar, guardar, lliurar i conservar-la de forma eficient i que aportin un valor real.

Beneficis

La Gestió Documental i de Continguts és el conjunt de polítiques, procediments i pràctiques relacionades amb la gestió de tota la informació conservada en l'organització com a evidència i coneixement de les activitats que es realitzen.

Un pas cap a la transformació digital

La gestió de continguts és un pas inicial cap a la transformació digital de les organitzacions, ja que ofereix control i dona visibilitat sobre una part vital de la informació de valor de l'organització.

Eficiència, productivitat i escalabilitat

La solució permet que els processos documentals siguin més eficients, la qual cosa augmenta la productivitat i l'escalabilitat del negoci

Més satisfacció, menys errors

L'agilitat i simplificació de les accions amb documents augmenta la satisfacció dels empleats i dels clients, aporta més flexibilitat enfront dels canvis i redueix els errors en els procediments.

Característiques generals

Gestió d'expedients

Digitalització de processos documentals com la classificació, la validació, el completat d'informació, l'edició, la supervisió, la notificació o la revisió 

Edició col·laborativa de documents

Recerca efectiva sobre informació no estructurada 

Reconeixement automàtic de patrons i extracció d'informació 

Repositori centralitzat de la documentació de l'organització i integració amb altres eines de negoci. 

Distribució de documents a través del gestor documental a usuaris interns o externs de l'organització 

Seguretat, auditoria i compliment normatiu 

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Naiara Suances

Digital Transformation Market Manager naiara.suances@in2.es

Productes relacionats

No parem d'innovar perquè sempre trobis la tecnologia que necessites

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...